Resultater:

Eika Spar hadde i mai en negativ avkastning på -0,82%. Resultatet er 1,26% dårligere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 0,44%. Hittil i året har fondet en positiv avkastning på 8,31%, noe som er 3,14% dårligere enn referanseindeksen som endte på 11,46%.

Indeksen er 50% OSEBX og 50% MSCI World, mens Eika Norge følger OSEFX. Største forskjellen er at Equinor veier 25% i BX og 9% i FX.

Markedsutvikling:

Av makrohendelser som påvirket Oslo Børs i mai måned var det spesielt fokus på global oljeproduksjon. Oljekartellet OPEC+ kommuniserte til markedet at de syntes dårlig visibilitet i Russisk oljeproduksjon er et problem. De fulgte opp med en rapport der de ikke så for seg flere kutt i nærfremtid som førte til et markant oljeprisfall. Oljeprisen bunnet ut på lav 72 før den reverserte til 78 mot slutten av måneden. I dag handles et fat nordsjøolje på 74 dollar.

Rapporteringssesongen på Oslo Børs startet for fullt i april, men satte også sterkt preg på mai måned. I det norske markedet var det mange langhelger med inneklemte dager som følgelig førte til lite handel og likviditet – dette fører til større svingninger i aksjemarkedet.

Aksjemarkedet i mai var preget av sterk divergens mellom ulike segmenter og geografier. Mens verdensindeksen som helhet hadde en flat utvikling, gjorde et stadig økende fokus på teknologi og kunstig intelligens at de aller største teknologiaksjene fortsatte den meget sterke utviklingen fra årets fire første måneder. En håndfull av disse aksjene står for så å si all avkastning i det amerikanske aksjemarkedet hittil i år, mens resten av markedet i snitt er uendret.

Den amerikanske sentralbanken (FED) forventes nå å videre bremse frekvensen på sine rentehevinger og innta en vente-og-se holdning etter kraftige rentehopp i 2022 og så langt i år. Vekstforventningene i amerikansk økonomi er fallende i takt med at innstrammingen i pengepolitikken begynner å virke. Arbeidsmarkedet er dog foreløpig fortsatt sterkt, og selv om inflasjonen er fallende er den fortsatt alt for høy i forhold til FEDs inflasjonsmål (PCE kjerneinflasjon YoY 4.7% mot inflasjonsmål på 2%)

Vi mener at mye av svekkelsen i vekstsensitive sektorer i mai kan forklares med treg utvikling i makroøkonomiske data fra Kina. Tall for detaljhandel, og spesielt industriproduksjon i Kina, har vært langt lavere enn forventet, og markedet begynner å uroe seg for en svekkelse av Kinesisk vekst. Etter gjenåpningen av økonomien i Kina har det vært forventninger om at kinesisk vekst skal akselerere i samme takt som i både USA og Europa etter bortfall av Covid-restriksjoner. I forrige månedsbrev skrev vi om forventninger til Kinesiske vekst der:

«Kina fortsetter gjenåpningen av sin økonomi, men enn så lenge er effekten størst i tjenestesektoren. Eksempelvis rapporterte bryggerigiganten Carlsberg veldig sterke resultater for sin Kinesiske virksomhet for de tre første månedene av 2023. Det svenske industriselskapet ABB rapporterte derimot en noe dempet vekst i Kina til tross for gjenåpningen, men forventer at andre halvår skal bli sterkt».

Siden den gang har ABB nå nedtonet sine vekstforventninger for Kina. ABB er ikke de eneste som har endret sitt syn på Kina de siste ukene. Ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er det vanligste spørsmålet de får i disse dager om kinesiske myndigheter vil stimulere veksten i økonomien. Vi tror fortsatt at stimuleringer vil komme, men at disse i hovedsak vil være styrt direkte mot enkelte sektorer, slik som eiendom, og ikke i form av store stimulansepakker som påvirker industri og råvarer bredt.

 

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.