Den norske aksjeporteføljen hadde i oktober måned en avkastning på -1,23 %. Resultatet er 0,40 % bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned 1,63 %. Det norske fondet er 1,93 % foran sin referanseindeks hittil i år.

Makro

Oktober har vært preget av høy volatilitet i langerenter og råvarer. 10 åringen i USA har svingt mellom 4,55% og 5% og 10 års realrenter i USA har steget til rundt 2% - hvilket er høyeste nivå på lenge. Til tross for dette har markedene klart seg relativt bra. I Norge har den største påvirkningen vært at selskaper med lav eller negativ inntjening har falt mye, mens selskaper med solid inntjening og utbytter har klart seg langt bedre. En topp i lange renter synes mere sannsynlig nå, som kan skifte markedets syn på aksjer med lengre durasjon.

Oljeprisen var også volatil i oktober. På den ene siden har vi konflikten mellom Israel og Hamas som trekker oljeprisen i positiv retning, og på den andre siden råder det frykt for etterspørselssvikt grunnet svak verdensøkonomi. 

Norgesporteføljen

Oktober ble i stor grad preget av rapportering av tall fra årets tredje kvartal.
Blant selskapene som rapporterte i oktober måned finner vi olje- og gasskjempene; Vår Energi, Aker BP og Equinor som alle slo markedets forventninger. Dette er tre godt kapitaliserte selskaper som har vist god kontantstrøm-generering. I dagens klima fremstår de som trygge investeringer og de endte henholdsvis opp 20,53 %, 8,48 % og 6,65 % i oktober. Det norske aksjeteamet registrerer også markedets syn på aksjene, men vil forholde seg pragmatiske til endringer i fremtidsutsiktene.
Nordic Semiconductor fikk det noe tøffere i oktober. Selskapet kommuniserte – på sin kvartalspresentasjon – at de ikke ser noen umiddelbar bedring i markedet og reduserte markedets forventninger til årets fjerde kvartal. Til tross for kortsiktig usikkerhet, har selskapet verdensledende teknologi som treffer makrotrender som smarthjem, energisparing og sporingsenheter. Aksjemarkedet sendte likevel aksjen ned 18,81 % i oktober måned.

Viktigste bidragsytere for Eika Norge

Positive bidragsytere

  • Var Energi: 20,53 %
  • Aker BP: 8,48 %
  • Equinor: 6,65 %

Negative bidragsytere

  • Nordic Semiconductor: -18,81 %
  • DnB ASA: -5,60 %
  • Mowi: -4,35 %

 

 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.