Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i mai måned en negativ avkastning på 2,90%. Resultatet er 0,94% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned 1,94%.

Markedsutvikling:

Aksjemarkedet i mai var preget av sterk divergens mellom ulike segmenter og geografier. Mens verdensindeksen som helhet hadde en flat utvikling, gjorde et stadig økende fokus på teknologi og kunstig intelligens at de aller største teknologiaksjene fortsatte den meget sterke utviklingen fra årets fire første måneder. En håndfull av disse aksjene står for så å si all avkastning i det amerikanske aksjemarkedet hittil i år, mens resten av markedet i snitt er uendret.

Den amerikanske sentralbanken (FED) forventes nå å videre bremse frekvensen på sine rentehevinger og innta en vente-og-se holdning etter kraftige rentehopp i 2022 og så langt i år. Vekstforventningene i amerikansk økonomi er fallende i takt med at innstrammingen i pengepolitikken begynner å virke. Arbeidsmarkedet er dog foreløpig fortsatt sterkt, og selv om inflasjonen er fallende er den fortsatt alt for høy i forhold til FEDs inflasjonsmål (PCE kjerneinflasjon YoY 4.7% mot inflasjonsmål på 2%).
Av makrohendelser som påvirket Oslo Børs i mai måned var det spesielt fokus på global oljeproduksjon. Oljekartellet OPEC+ kommuniserte til markedet at de syntes dårlig visibilitet i Russisk oljeproduksjon er et problem. De fulgte opp med en rapport der de ikke så for seg flere kutt i nærfremtid som førte til et markant oljeprisfall. Oljeprisen bunnet ut på lav 72 før den reverserte til 78 mot slutten av måneden. I dag handles et fat nordsjøolje på 74 dollar.

Rapporteringssesongen på Oslo Børs startet for fullt i april, men satte også sterkt preg på mai måned. I det norske markedet var det mange langhelger med inneklemte dager som følgelig førte til lite handel og likviditet – dette fører til større svingninger i aksjemarkedet.

Et av selskapene i den norske porteføljen som skilte seg ut på den positive siden var Crayon. Selskapet leverer skyløsninger og selger Microsoftlisenser i det nord-europeiske markedet. De rapporterte om god aktivitet i første kvartal og bedre fremtidsutsikter enn markedet ventet seg. I tillegg kapitaliserer de på megatrenden knyttet til kunstig intelligens. Aksjen endte opp hele 43% i mai måned.

Et annet selskap som sto seg ut som en vinner i mai måned var online plattform selskapet, Schibsted. Til tross for dårlig visibilitet i «News Media»-divisjonen og jobbvertikalen i «Nordic Marketplaces» på kort sikt, har selskapet vist aksjonærvennlige tendenser den seneste tiden. Blant annet har kostnadsprogrammet bidratt til et marginløft som gir god bunnlinjevekst når topplinjen kommer tilbake. Til slutt åpner de for salg av Adevinta-aksjene sine, som har en samlet verdi på 27 milliarder kroner og som kan komme aksjonærene til gode gjennom utbytte. Aksjen endte opp 17% i mai måned.

 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.