Eika Norden fondet steg +0,4 % i oktober. Til sammenligning falt det nordiske aksjemarkedet med -0,3 %, målt i norske kroner. Eika Norden leverte dermed en meravkastning på 0,6 % i oktober, og så langt i år har fondet steget med +9,5 % mens den nordiske referanseindeksen har steget +9,3 %.

Status                                                                                                                                                         

På indeksnivå falt verdensindeksen MSCI med -2,9 %, målt i USD. Stigende lange renter, kombinert med uro for svekkelse av den globale konjunkturen, er hovedårsaken til den svake utviklingen. I Norden var Oslo Børs sterkest med en nedgang for OBX indeksen på -0.5 %, hvor energisektoren bidro positivt. Danmark, Sverige og Finland leverte negativ avkastning mellom -3 % og -4 %. 

Det globale aksjemarkedet fortsatte den svake utviklingen gjennom oktober og har nå lagt bak seg tre negative måneder. For Eika Norden har forvaltningsstrategien gjennom sommeren og inn i høsten lagt vekt på et svekket investorsentiment. I månedsrapporten for juli skrev vi at «indikasjonene fra industrien, spesielt i Kina og Europa, har svekket seg ytterliggere gjennom sommeren, og det meldes om fortsatt lagernedbygging og nedgang i globale handelsvolumer, og denne tendensen sammenfaller overens med svekkelser i flere av de høyfrekvente makroøkonomiske nøkkeltallene vi følger med på for både Kina og Europa. For posisjoneringen i Eika Norden fondet betyr dette at vi investere i selskaper med forutsigbar og god inntjeningstrend, og solid balanse». Porteføljen er gradvis blitt tiltet mot kvalitetsselskaper, og dette har fungert godt gjennom de siste tre månedene. Fremover mot årsskifte vil vi posisjonere porteføljen mot selskaper som har en attraktiv kombinasjon av kvalitet og vekst, og som i tillegg vil være attraktive selskaper hvis rentemarkedet indikerer at lange renter har nådd en topp.

Avkastning i oktober                                                                                                                     

Novo Nordisk var den største positive bidragsyteren gjennom måneden med en oppgang på 9.4 % målt i norske kroner. Oppgangen kom etter at selskapet forhåndsannonserte sterke regnskapstall drevet at sterk etterspørsel fra selskapets medisiner for behandling av fedme og diabetes. Smykkeselskapet Pandora endte opp 13.6 % på måneden etter at selskapets kapitalmarkedsdag ble godt mottatt i markedet. Tankselskapet Frontline var opp 26.6 % på bakgrunn av økt geopolitisk usikkerhet, kombinert med styrkede tankrater.

På den negative siden var logistikkselskapet DSV ned 16.5 % i oktober, etter at selskapet rapporterte regnskapstall for tredje kvartal. Selv om resultatene var på linje med forventningene, falt aksjen på usikkerhet rundt et større prosjekt i Saudi-Arabia som selskapet vil investere i. Dette skjedde samtidig som selskapet meldte om et skifte av administrerende direktør. Vi har møtt selskapet og diskutert disse hendelsene i detalj, og de to hendelsene har ikke noe med hverandre å gjøre. I tillegg har vi fått en bedre forståelse for prosjektet i Saudi-Arabia, og har derfor valgt å øke eksponeringen mot DSV. Bioteknikk-selskapet Genmab falt 17 % i oktober på bakgrunn av mer negative analytikeranbefalinger. Vi hadde redusert vår posisjon i forkant av dette etter å ha møtt selskapet i september. Kommunikasjonsselskapet Nokia falt 7 % på bakgrunn av svake regnskapstall, men også her hadde vi redusert eksponeringen. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.