Eika Norden falt med -2,7% i mai. Til sammenligning falt det nordiske aksjemarkedet med -2,9%, målt i norske kroner, og fondet leverte dermed en meravkastning på 0,19%. Så langt i år har fondet steget med 13,8% mens den nordiske referanseindeksen har steget 16,2%.

De nordiske aksjemarkedene falt alle gjennom mai måned, og det globale aksjemarkedet (målt med SMCI verdensindeksen) falt i underkant av 1%. Den brede S&P 500 indeksen i USA holdt seg i pluss, støttet opp av sterk oppgang i store og teknologitunge selskaper. Danmark var den beste børsen blant de nordiske landene og falt med -0,8%, støttet opp av selskaper innen helsesektoren. Selskaper innen industri, råvarer og energi var svake, og Norge (OBX indeksen – 3,1%) sammen med Finland (OMXH indeksen -5,6%) var de svakeste markedene.

Vi mener at mye av svekkelsen i vekstsensitive sektorer i mai kan forklares med treg utvikling i makroøkonomiske data fra Kina. Tall for detaljhandel, og spesielt industriproduksjon i Kina, har vært langt lavere enn forventet, og markedet begynner å uroe seg for en svekkelse av Kinesisk vekst. Etter gjenåpningen av økonomien i Kina har det vært forventninger om at kinesisk vekst skal akselerere i samme takt som i både USA og Europa etter bortfall av Covid-restriksjoner. I forrige månedsbrev skrev vi om forventninger til Kinesiske vekst der:

«Kina fortsetter gjenåpningen av sin økonomi, men enn så lenge er effekten størst i tjenestesektoren. Eksempelvis rapporterte bryggerigiganten Carlsberg veldig sterke resultater for sin Kinesiske virksomhet for de tre første månedene av 2023. Det svenske industriselskapet ABB rapporterte derimot en noe dempet vekst i Kina til tross for gjenåpningen, men forventer at andre halvår skal bli sterkt».

Siden den gang har ABB nå nedtonet sine vekstforventninger for Kina. ABB er ikke de eneste som har endret sitt syn på Kina de siste ukene. Ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er det vanligste spørsmålet de får i disse dager om kinesiske myndigheter vil stimulere veksten i økonomien. Vi tror fortsatt at stimuleringer vil komme, men at disse i hovedsak vil være styrt direkte mot enkelte sektorer, slik som eiendom, og ikke i form av store stimulansepakker som påvirker industri og råvarer bredt. Gjennom mai-måned har vi redusert beholdningen av vekstsensitive industriselskaper noe. Vi har fortsatt fokus på å bygge en robust portefølje med en eksponering mot en miks av verdi, vekst og kvalitet.

Etter gjenåpningen av økonomien i Kina har det vært forventninger om at kinesisk vekst skal akselerere i samme takt som i både USA og Europa 

De sterkeste bidragsyterne til porteføljeavkastningen i juni var DSV, Hexagon og Atlas Copco. Logistikkselskapet DSV var opp 6,4%, til tross for fortsatt frykt rundt globale handelsvolumer. Selskapet forventes å styrke sin posisjon gjennom en potensiell nedtur, både gjennom løpende kostnadstilpasninger, men også gjennom oppkjøp. Hexagon, et selskap som leverer produkter innenfor industriell IT, ble løftet med 6,7% av den generelle optimismen rundt teknologi-aksjer. Atlas Copco som leverer kompressorer til halvleder-industrien blir sett som en indirekte vinner av investeringer relatert til kunstig intelligens, og aksjen endte opp 4,9% gjennom mai.

De svakeste bidragsyterne i porteføljen var Nordea, Nibe og Essity. Nordea var ned 7,8% uten at det kom store nyheter gjennom måneden. Samtidig som forventninger til styringsrenter holder seg høye i Norden ser vi nå en lavere utlånsvekst til boliglån, og det er i tillegg knyttet uro til det svenske markedet for næringseiendom. Vi vurderer tapsrisikoen i næringseiendom som godt håndtert av bankene og prisingen av sektoren fortsetter å være attraktiv. Varmepumpeselskapet Nibe falt tilbake 10,9% til tross for en sterk kvartalsrapport, noe som bland annet skyldes lavere strømpriser i Europa. Hygieneselskapet Essity falt 9% etter indikasjoner at prisene på papirmasse har bunnet ut i Kina.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.