RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,59% i mai. 
Hittil i år er avkastningen 4,30%.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i mai. 
Norske og internasjonale pengemarkeds- og swaprenter har steget siste måned, mens kredittspreadene har holdt seg relativt stabile. Norges Bank samt den amerikanske og europeiske sentralbanken hevet som forventet sine styringsrentene tidlig i mai.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Alle sektorer hadde positiv avkastning siste måned.
Ny post siste måned er Odfjell Drilling. 
 
Gjennomsnittlig løpetid er 1,95 år og rentedurasjonen er 0,58. 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.