RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 2,80% i mai, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 3,09%. 
Hittil i år er avkastningen i fondet 4,30% og 6,31% for indeks.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene har levert gode resultater for 1. kvartal. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene i år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN var de største negative bidragsyterne til avkastningen i mai, mens Danske Bank, Sparebanken Øst og Protector Forsikring var de største positive bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i løpet av de neste månedene, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene fremover. 
 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.