Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.
Styret som øverste organ i forvaltingen av selskapet, er ansvarlig for at pliktene etter åpenhetsloven oppfylles. 

Retningslinjer relatert til åpenhetsloven 
Valdres Sparebank kan ha påvirkning på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i eget selskap, gjennom produktene og tjenestene som leveres til våre kunder, samt i relasjonen til leverandører og forretningspartnere. 

Du kan lese mer om våre retningslinjer og vårt arbeid relatert til åpenhetsloven i
vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Har du spørsmål?
Valdres Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven.
Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: post@valdressparebank.no