Hva er forskjellen på reiseforsikringene?

Hva er forskjellen på reiseforsikringene?

Lurer du på forskjellen i hva som dekkes på kredittkortet ditt, vanlig reiseforsikring og Reise Pluss? Her kan du sammenligne Reise, Reise Pluss og reiseforsikringen inkludert kredittkortene våre.

Sammenlign reiseforsikringene 

Usikker på om du er godt nok dekket gjennom kredittkortet eller om du trenger en helårsforsikring?
Er det litt vanskelig å forstå forskjellen på forsikringene?

Se om du er så godt dekket som du vil være i oversikten under.

Reise pluss Reise Reiseforsikring via kredittkort
Når gjelder forsikringen Fra du går hjemmefra Fra du går hjemmefra

Fra du forlater hjemmet/arbeidsstedet/skolen din til du er tilbake.

Gjelder på reiser i hele verden når minst 50 % av kostnadene til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kortet før en skade inntreffer. 

Hvem gjelder forsikringen for
Den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringen gjelder også for ektefelle/samboer og barn under 21 år hvis forsikringen din er for familie.
Den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringen gjelder også for ektefelle/samboer og barn under 21 år hvis forsikringen din er for familie.
Den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset ditt.
 
Forsikringen gjelder også for ektefelle/samboer og barn under 21 år.
 
Kortholder og inntil 3 medreisende.
Hvor lang kan reisen være? Ferie- og jobbreiser inntil 77 dager.
Kan utvides til å gjelde lengre reiser enn 77 dager.
Ferie- og jobbreiser inntil 77 dager.
Kan utvides til å gjelde lengre reiser enn 77 dager.
Ferie- og jobbreiser inntil 90 dager. 45 dager hvis du ikke har betalt returbillett.
Tap av bagasje Ubegrenset sum Inntil 40 000 for enkeltperson og 120 000 for familie. Inntil 15 000 for enkeltperson og 40 000 for familie.
Hjemtransport Inkludert Inkludert Inkludert
Behandlingsutgifter  Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.  Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.  Ja, hvis du er medlem av Norsk Folketrygd.
Avbestilling  Ubegrenset Inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfelle. 
Inntil 20 000 per skadetilfelle for en person, men maks 40 000 per skadetilfelle.
Kompensasjon for avbrutt reise Ved evakuering.
På grunn av sykehusopphold.
Ved sengeleie beordret av lege.
Ved evakuering.
På grunn av sykehusopphold.
Ved sengeleie beordret av lege.
Ved evakuering.
På grunn av sykehusopphold i utlandet.
Ved sengeleie/rullestol beordret av lege utenom sykehus på grunn av akutt sykdom og alvorlig ulykke med varighet mer enn 3 døgn.
Evakuering  Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Sykdom på reise Erstatning for utgifter frem til du er kommet hjem. Erstatning for utgifter frem til du er kommet hjem. Erstatning for utgifter frem til du er kommet hjem.
 SmartDelay+ Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Forsinket fremmøte på grunn av sykdom, vær, teknisk feil eller andre årsaker utenfor din egen kontroll Vi dekker hele kostnaden for å ta igjen reiseruten din.
Vi erstatter også overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person hvis det ikke er mulig å reise videre samme dag.
Inntil 20 000 per person eller 50 000 per familie ved sykdom, ubegrenset sum ved andre årsaker.
Vi erstatter også overnattingsutgifter med inntil 6 000 kroner per person hvis du ikke kan reise videre samme dag.
Vi dekker kostnaden for å ta igjen reiseruten din med inntil 20 000 per skadetilfelle.
Hvis forsinkelsen gjør at du ikke kan nå transport videre samme dag erstatter vi overnatting med inntil 5 000 kroner per person, 10 000 kroner per tilfelle.
Overnatting ved forsinket avgang på grunn av vær eller teknisk feil
6 000 kroner per person, inntil 20 000 kroner per familie.
 
Hvis flyet ditt er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller hjemreise erstatter vi inntil 1 000 kroner per døgn. Maks 5 000 kroner per person og maks 10 000 kroner per familie.
6 000 kroner per person, inntil 20 000 kroner per familie.
Når flyet ditt er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller ved hjemreise erstatter selskapet 500 kroner per døgn, maks 2 000 kroner per person, maks 4 000 kroner per skadetilfelle.
Klær, toalettsaker og andre nødvendige utgifter ved forsinket bagasje
Inntil 6 000 per person. Inntil 6 000 per person.
Inntil 2 000 kroner samlet for alle sikrede for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.
Behandlingsutgifter etter ulykke og erstatning ved invaliditet eller død etter ulykke Inkludert Inkludert Inkludert
Enkeltgjenstander som blir stjålet, ødelagt av andre eller skadd i trafikkuhell, brann etter vannskade eller naturhendelser Inntil 40 000 Inntil 15 000 Inntil 7 500
Sykkel som blir skadd eller går tapt Inntil 40 000 Inntil 10 000 Inntil 2 000
 Egenandel på leiebil Vi dekker egenandelen din ved skade på leiebil Ikke inkludert Ikke inkludert

Mor leker med baby på stranda

Ingen tur uten reiseforsikring

Uansett om du svinger innom butikken eller flyr til fjerne strøk, er det viktig å være godt forberedt. Med vår reiseforsikring er du beskyttet mot skader, sykdom, ulykker, tyveri og andre ting som kan komme din vei.

 

Jenter tar selfie på stranda

Kredittkort – ditt beste reisefølge

Når eventyret kaller, er et av de beste reisetipsene å ta med deg kredittkort på turen. Det gir deg ikke bare trygghet, men også en rekke andre fordeler du kan nyte i ferien.