Fjørfe

Fjørfeforsikringen sikrer økonomien for deg som driver med fjørfeproduksjon.
  • Dekker avbruddstap som følge av sykdom
  • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting
  • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen reduseres
Kontakt meg om forsikring av fjørfe

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Fjørfeforsikring

  • Sikrer bonden mot store økonomiske tap dersom sykdom eller ulykke fører til at dyr dør, produksjonen blir vesentlig redusert eller myndighetene pålegger restriksjoner/nedslakting.
  • Sikrer økonomien i produksjoner som er sårbare for sykdom.
  • Ingen begrensning av selskapets samlede erstatningsutbetaling.