Bankgaranti - ofte brukt for å sikre avtaler mellom to parter. Denne kan brukes ved betalingsavtaler, kontrakter eller lån.

Kassekreditt - tilpasset til deg som har inntekter og utgifter som varierer i perioder. Slik finansierer du bedriftens kortsiktige utgifter i perioder der inntektene er mindre enn de løpende utgiftene.

Leasing - vi kjøper utstyret, og bedriften din leier det. Du slipper å ta pant i eiendom, og får enkelt tilgang til nyere utstyr.

Byggelån - skreddersydd for deg som skal bygge nytt eller gå i gang med omfattende rehabilitering. Lånet utbetales i takt med utviklingen i prosjektet, og sikrer deg dermed tilgjengelig midler i hele byggeperioden. 

Næringslån - for deg som skal investere i eiendom, maskiner eller produksjonsutstyr.


Ta kontakt med oss, så finner vi den finansieringsformen som passer best for deg og din bedrift.