Resultater:

Eika Balansert hadde i mai måned en negativ avkastning på -1,16%. Resultatet er 0,24% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned -1,40%. Fondet hittil i år har en avkastning på 3,33%, noe som er 5,29% lavere enn referanseindeksen som endte 8,63%.

(Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

Av makrohendelser som påvirket Oslo Børs i mai måned var det spesielt fokus på global oljeproduksjon. Oljekartellet OPEC+ kommuniserte til markedet at de syntes dårlig visibilitet i Russisk oljeproduksjon er et problem. De fulgte opp med en rapport der de ikke så for seg flere kutt i nærfremtid som førte til et markant oljeprisfall. Oljeprisen bunnet ut på lav 72 før den reverserte til 78 mot slutten av måneden. I dag handles et fat nordsjøolje på 74 dollar.

Rapporteringssesongen på Oslo Børs startet for fullt i april, men satte også sterkt preg på mai måned. I det norske markedet var det mange langhelger med inneklemte dager som følgelig førte til lite handel og likviditet – dette fører til større svingninger i aksjemarkedet.

Vi mener at mye av svekkelsen i vekstsensitive sektorer i mai kan forklares med treg utvikling i makroøkonomiske data fra Kina. Tall for detaljhandel, og spesielt industriproduksjon i Kina, har vært langt lavere enn forventet, og markedet begynner å uroe seg for en svekkelse av Kinesisk vekst. Etter gjenåpningen av økonomien i Kina har det vært forventninger om at kinesisk vekst skal akselerere i samme takt som i både USA og Europa etter bortfall av Covid-restriksjoner. I forrige månedsbrev skrev vi om forventninger til Kinesiske vekst der:

«Kina fortsetter gjenåpningen av sin økonomi, men enn så lenge er effekten størst i tjenestesektoren. Eksempelvis rapporterte bryggerigiganten Carlsberg veldig sterke resultater for sin Kinesiske virksomhet for de tre første månedene av 2023. Det svenske industriselskapet ABB rapporterte derimot en noe dempet vekst i Kina til tross for gjenåpningen, men forventer at andre halvår skal bli sterkt».

Siden den gang har ABB nå nedtonet sine vekstforventninger for Kina. ABB er ikke de eneste som har endret sitt syn på Kina de siste ukene. Ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er det vanligste spørsmålet de får i disse dager om kinesiske myndigheter vil stimulere veksten i økonomien. Vi tror fortsatt at stimuleringer vil komme, men at disse i hovedsak vil være styrt direkte mot enkelte sektorer, slik som eiendom, og ikke i form av store stimulansepakker som påvirker industri og råvarer bredt.

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i mai. 
Norske og internasjonale pengemarkeds- og swaprenter har steget siste måned, mens kredittspreadene har holdt seg relativt stabile. Norges Bank samt den amerikanske og europeiske sentralbanken hevet som forventet sine styringsrentene tidlig i mai.

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.