Forsikring + Pensjon = Trygghet

Forsikring + Pensjon = Trygghet

En god kombinasjon av pensjonssparing og forsikringer bidrar til å sikre de ansatte i bedriften. Vi hjelper deg med å velge de riktige produktene for deg, dine ansatte og bedriften din.

Våre pakkeløsninger gjør det enklere å velge riktig

Det kan være vanskelig å vite hva du må, kan og bør ha av forsikringer og pensjonsordninger for å ta vare på deg og dine ansatte. Vi har derfor satt sammen tre pakkeløsninger basert på dine behov. 


 
Basis Standard Optimal

Innskuddspensjon 2-3% 4-6% 7%

Yrkesskadeforsikring
Innskuddsfritak

Innskuddsfritak med regulering

Medisinsk invaliditet under 15%
Annen ulykke fritid
Gruppelivsforsikring
Uførepensjon (ved langvarig arbeidsuførhet)
Helseforsikring

Annen sykdom enn yrkessykdom


Her kan du lese mer om de ulike produktpakkene

Snekker lener seg mot veggen

Produktpakke Basis

Produktkombinasjonen Basis består av lovens minstekrav. Les her hva produktpakken omfatter.

Sjåfør ser ut av vindu på varebil

Produktpakke Standard

Produktkombinasjonen Standard er en god pakkeløsning som passer for mange bedrifter. Les her hva produktpakken omfatter. 

 

 
 
Dame i arbeidklær sjekker mobilen

Produktpakke Optimal

Produktkombinasjonen Optimal er den pakkeløsningen med flest produkter og best dekning for dine ansatte. Les her hva produktpakken omfatter.