Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank fusjonerte til Valdres Sparebank 21. august 2017. Vestre Slidre Sparebank ble startet i 1861, Vang Sparebank åpnet i 1889. Vestre Slidre Sparebank er dermed eldst, og er overtakende bank. Avgjørende moment for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljø, forsterke vår posisjon som rådgivende bank, samt øke løfteevnen ovenfor lokalt næringsliv. Vi er nå en større bank som er trygt forankret i lokalsamfunnet.