Styret i Valdres Sparebank

Styret i Valdres Sparebank - Valdres Sparebank
Steinar Trøen nestleder
Steinar Trøen
Styreleder
Telefon: 61343600
Marit Øvstebø
Marit Øvstebø
Nestleder
Telefon: 61343600
Heidi Arnesen styremedlem
Heidi Arnesen
Styremedlem
Telefon: 61343600
Oddvin Almenning
Oddvin Almenning
Styremedlem
Telefon: 61343600
Asbjørn Vedvik Jensen
Styremedlem
Telefon: 61343600