Innskytervalgte medlemmer

Innskytervalgte medlemmer i GF          
Dalåker, Bente Linnerud 2021 - 2025    
Tyldum, Kari 2019 - 2023    
Reien, Åshild 2021 - 2023    
Hamre, Morten 2019 - 2023    
Brekke-Dervola, Anne Mette 2021 - 2025    
Kvam, Guro Råheim 2019 - 2023    
Eggen, Erlend 2020 - 2024    
Øraker, Olav Johan 2019 - 2023    
Vara innskytervalgte          
Røn, Randi 2020 - 2024    
Gustavsen, Bjørn 2021 - 2025    
Trøen, Ove 2020 - 2024    
Berger, Solveig Lagrud 2020 - 2024    
           
Kommunevalgte          
Svien, Kjell Gudmund 2019 - 2023   Leder  
Hovda, Inger Anita T 2019 - 2023    
Berge, Gro 2019 - 2023    
Egge, Knut Kjøs 2019 - 2023    
Vara kommunevalgte          
Tørstad, Tom Kjetil 2019 - 2023    
Sundheim, Ragnhild 2019 - 2023    
           
Ansatte medlemmer          
Madsen, Line Grønland 2022 - 2026    
Skrindsrud, Vivi Ann 2022 - 2026    
Heidi Røang 2021 - 2025    
Gigstad, Elin 2021 - 2025    
Vara ansattemedlemmer          
Lofthus, Charlotte F.  2022 - 2024    
Nordsven, Nils 2022 - 2024    
           
Generalforsamlingen valgkomitè          
Kvam, Guro Råheim 2021 - 2024    
Berge, Gro 2022 - 2024    
Skrindsrud, Vivi Ann 2022 - 2024  
Vara valgkomitè          
Eggen, Erlend 2021 - 2023    
Sundheim, Ragnhild 2022 - 2024    
Hovda, Inger Anita T.  2021 - 2023    
Madsen, Line Grønland 2022 - 2024