Vannskader fra frostsprengte rør har stått for 10 – 20 prosent av de samlede kostnadene knyttet til vannskader i flere år med kalde vintre. I perioder med sprengkulde kan frost gjøre skade på rør og føre til vannskader.

Her finner du noen nyttige tips til hvordan unngå vannskader som skyldes frost:

  • Steng alltid hovedstoppekranen når du er bortreist. Det kan være lurt å alliere seg med venner eller nabo som kan holde jevnlig tilsyn med hus eller hytte.
  • Alle i huset bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette dører.
  • Ikke senk innetemperaturen til lavere enn ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
  • Ved vannlekkasjer må du først stenge hovedstoppekranen. Ring deretter rørlegger og gjør det du kan for å fjerne/tørke opp vannet.

Kilde: SINTEF