Vi ville vite hva de unge føler og ønsker i Valdres. Det er de som er fremtiden! Hva savnet de, hva drømmer de om, hva er bra, hva kan Valdres bli bedre på? Vi ville vite alt! Derfor sendte vi ut en spørreundersøkelse i sommer der de unge med røtter i Valdres fikk svare på noen spørsmål. De vi henvendte oss til var i alderen 16 - 39 år.

Mye interessant kom fram, og vi fikk tilbake mange svar.

 Valdres Sparebank er en bank for Valdres, og de unge er det mest verdifulle vi har!

Vi som bank kan ikke sørge for at alle drømmer blir til virkelighet - men vi blir gjerne med i prosessen.

Valdres Sparebank er nemlig ikke bare fra Valdres, vi er for Valdres!

 Følg med i våre SoMe fremover - her vil dere se hva de unge mener.