Mange kvier seg for å gå gjennom selvangivelsen, men husk at skattemeldingen bare er en foreløpig beregning. Du må selv kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler.. For noen er det ikke nødvendig å gjøre endringer, likevel bør du alltid gå gjennom den og sørge for at alle opplysningene er korrekte. Fristen for å levere selvangivelsen i år er 30. april.

– Logg inn og sjekk at opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen faktisk stemmer, og at det ikke er noe som mangler, sier Thomas Tangen, kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.

Han oppfordrer også til å være ekstra nøye på punktene som omhandler fradrag – her kan det nemlig være mange skattekroner å spare.

– Sjekk blant annet at du har fått alle fradragene du har krav på, sier Tangen.

Har du for eksempel barn under 12 år, eller lang reisevei til og fra jobb, er dette noe du kan få fradrag for. Hvis du er usikker på hvilke fradrag som gjelder for deg, kan du sjekke dette på Skatteetatens egen fradragsveileder.

Andre viktige punkter å se over:

1. Er du i riktig skatteklasse?
Har du for eksempel nettopp giftet deg bør du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse. Husk at det er skatteklassen din som avgjør hvor stort personavdrag du får. Til huskeregel er det tre skatteklasser: Klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Det er de to sistnevnte som er de vanligste.

2. Har du bolig? Sjekk ligningsverdien
Veldig mange har for høy ligningsverdi på boligen sin, uten at de engang er klar over det. Bor du i en kommune som har eiendomsskatt, bør du vite at formuegrunnlaget Skatteetaten baserer seg på når de regner ut ligningsverdien, også kan benyttes av kommunen når det skal skrives ut eiendomsskatt.

3. Har du flere arbeidsgivere? Se over lønn
Når man har flere arbeidsgivere kan det være fort gjort å overse en av dem – men det kan koste deg dyrt. Glemmer du å oppgi inntekter i selvangivelsen kan dette straffes med tilleggsskatt. Derfor – sjekk at all lønn og godtgjørelser er kommet med.

4. Solgt aksjer eller verdipapirer?
Har du solgt aksjer eller verdipapirer må du sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet.

Din selvangivelse – ditt ansvar
I tillegg til sjekkpunktene over, må du alltid se til at det du har fått i lønn og betalt i skatt er riktig.

– Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver din, med tallene i selvangivelsen, sier Tangen.

Mottar du pensjon eller uføretrygd gjelder samme prinsippet her. Oversikten får du av NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra.

Trenger du råd eller veiledning med tanke på selvangivelsen? Ta kontakt med rådgiver.