Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) valgte Eika forsikring som samarbeidspartner etter å ha vurderert tilbud fra flere ulike forsikringsleverandører. Tilbudet fra Eika forsikring kom best ut, og dette samarbeidet bidrar til at vi kan tilby NJFFs medlemmer konkurransedyktige priser og god rådgivning.

Sammen med NJFF har Eika forsikring utviklet en jakthundforsikring, som med tanke på pris og dekning skal være den beste i markedet til enhver tid.
Hos oss får du personlig rådgivning og oppfølging. Ta kontakt dersom du ønsker et uforpliktende forsikringstilbud, eller har spørsmål. 

Avtalen trådde i kraft 1. januar 2022.