Stillingstittel: Leder risikostyring og compliance

Frist 30.09.2021

Ansettelsesform Fast


Stillingens innhold:
Personen vi søker vil ha ansvar for å kontrollere og følge opp at banken opererer innenfor interne og eksterne rammer, herunder støtte opp under strategiske målsettinger og ambisjoner. Du skal i stillingen overvåke, identifisere og eventuelt komme med forslag til tiltak innen risiko- og kapitalstyring slik at denne blir utført i overensstemmelse med lover, forskrifter og regulatoriske retningslinjer. Du vil i rollen jobbe både selvstendig, men samtidig ha mye kontakt med alle deler av banken.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Ansvar for planlegging, gjennomføring og vedlikehold av bankens oppgaver og prosesser innen risikostyring og compliance
• Oppfølging av risikohåndtering i førstelinjen
• Ansvar for bankens årlige prosess for ICAAP (kapitalbehov) og ILAAP (likviditetsbehov), inkludert stresstester
• Være en ressursperson for organisasjonen innenfor området, 
• Utarbeidelse av risiko- og comliancerapporter til bankens styre
• GDPR-ansvarlig i banken


Kvalifikasjoner:

• Høyere relevant utdanning med vekt på revisjon/finans/jus/økonomi
• Relevant erfaring kan erstatte krav om utdanning
• Gode kompetanse i excel

 

Personlige egenskaper:
• Høy grad av ansvarsfølelse og stor arbeidskapasitet
• Initiativrik og handlingsorientert
• Evner å se både de store linjene og de små detaljene
• Service- og løsningsorientert i forhold til egne oppgaver
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Arbeidssted:

Bagn, Slidre eller Vang (tilrettelegges)


Stillingsprosent: 

80-100 %


Vi tilbyr
Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og hektisk arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Dersom du kunne tenke deg å være en del av teamet i Valdres Sparebank, er kanskje denne jobben noe for deg?


Om arbeidsgiveren

Valdres Sparebank er den største lokalbanken i Valdres, og ble etablert i 1860. Hovedkontoret ligger i Slidre, med avdelinger i Vang, Fagernes og Bagn. Vi er totalt 23 medarbeidere, som jobber innen bank, finansiering og forsikring.
Alle beslutninger tas lokalt, vi tar samfunnsansvar gjennom å pløye deler av overskuddet vårt tilbake til lag, foreninger, utøvere og arrangementer. ESG blir sett på som et viktig område for banken.
Gjennom vårt eierskap i Eika Gruppen AS styrker vi vår posisjon som en komplett bankleverandør. Vi satser stort på fysisk tilgjengelighet for kundene, kompetent rådgivning og gode digital leveranser.Vi har i tillegg datterselskapet Valdres Eiendomskontor AS på Fagernes – Aktiv Valdres.

 

Send søknad til:arnfinn@valdressparebank.no