Reklamasjon ved svindel eller tvist

Ukjente varekjøp på din konto? Da har du en reklamasjonsrett under visse forutsetninger, regulert i din avtale om betalingskort med banken samt Visa Europe sine regler/ regulativ.

Reklamasjon ved svindel på Visa-bankkort

Dersom ditt Visakort er blitt misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 17 og 18 i din avtale om betalingskort. For å be om reklamasjon må du anmelde forholdet til Politiet samt sende oss følgende dokumentasjon: Signert egenerklæring med oversikt over transaksjoner du reklamerer på Kopi av politianmeldelse. Dersom kortet er misbrukt med chip og PIN-kode må det også legges ved signert egenerklæring med skriftlig redegjørelse rundt tapsforholdet.

Ofte stilte spørsmål

Reklamasjon ved tvist Visa-bankkort

Er Visakortet ditt blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller har du ikke mottatt penger i minibank i utlandet, har du rett til å reklamere på dette. Dine rettigheter for reklamasjon er gjengitt i avtalen om betalingskort (se lenke under)

Reklamasjon Mastercard Kredittkort

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Mastercard kredittkort du ikke kjennes ved, har du anledning til å reklamere på dette. I tillegg til egenerklæring kreves det også at du legger ved kopi av politianmeldelse.

Identitetstyveri - når noen utgir seg for å være deg

Identitetstyveri er alle situasjoner hvor en person uberettiget utgir seg for å være en annen gjennom misbruk av personopplysninger, med den hensikt å oppnå økonomisk vinning, enten gjennom tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning eller andre ulovlige handlinger. Dersom identitetstyveri har oppstått gir forsikringsselskapet tilgang til juridisk bistand inntil kr 50.000,- dersom kredittkortet har vært i bruk de siste 45 dagene eller har utestående revolverende kreditt. Egenandelen er på kr 4.000,-.