Hvert år gir Valdres Sparebank ut 15.000,- til fire studenter, i år er ingen unntak! Vi ønsker å hjelpe ungdom som ønsker å videreutvikle seg ved å ta høyere utdanning. Valdres trenger ungdommen, deres kvaliteter og ikke minst deres kunnskap når de kanskje vender tilbake etter endt utdannelse. Og vi vil være med å bidra!

Vi oppfordrer alle som er kunde i banken og som tar utdanning utover 3 årig vdg skole,  er i startfasen eller kommet godt i gang med studiene sine om å søke. 

Søknadsfrist 18.desember 

 

Søknadsskjema her