Gjennom vår støttespiller ønsker vi å gjøre drømmen til virkelighet!

Er du i startfasen, men trenger det lille «ekstra» for å komme i gang? Eller er du i drivet og

trenger støtte til videre mål?

Vi ønsker å være en støttespiller og vil gi ut kr. 50.000,- til en aktør. Ingen er for liten eller stor!

 

 

Vinnere 2020

Fra 2020 vinner Voi Voi  Valdres AS:
«
Takket være støtten vi fikk fra dere har det vært mulig for oss, på relativt kort tid,

å få råd til å kjøpe ei tempereringsmaskin og et temperaturskap/spesialskap

for sjokolade - og med dette også være i gang med testing av smaker og utforming

av sjokoladeplatene.»

 

 

Send inn søknad til oss innen 30. september der du presenterer din idè/prosjekt på best mulig måte:)

Send til post@valdressparebank.no

 

Har du spørsmål ta kontakt med Elin Gigstad (eling@valdressparebank.no/61343605)