Valdres Sparebank inviterer til informasjonsmøte angående ødeleggelsene etter ekstremværet «Hans». Det vil i møte være representanter fra skadeavdelingen til Eika Forsikring og medarbeidere fra Valdres Sparebank.

Eika forsikring orienterer om følgende:
- Redegjørelse rundt naturskade, hva dekkes av de ulike forsikringene
- Opplevd skade, hvordan går man frem?
- Melde skade, hvordan få hjelp fra forsikringsselskapet
- Hva kan gjøres for å begrense skade
- Saksgang i skadesak
Mulighet for å booke individuelle møter i etterkant.
Sted: Fagernes, Valdres næringshage – møterom Gnist
Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes
Onsdag 16. august kl. 17:00
Enkel servering