Bankens årlige måling for næringslivskunder er på trappene

Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre næringslivskunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Årets kundemåling gjennomføres i perioden 24.august til 24. september.
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og e-postinvitasjonen har følgende avsender-id:

Norsk Gallup survey@norskgallup.no